[MV] Bay Trong Đêm – Hồng Ngọc

Source: vietmusicchannel

[MV] 365 Band – Liên Khúc Xuân

Source: urasiansourcetv

[MV] Đại Nhân – Chào Mùa Mới

SOurce: urasiansourcetv

[MV] Lưu Ngọc Duyên & Kim Phi Long – Claude Kelly ‘My Everything’

Source: urasiansroucetv